Stipendium

STIPENDIUM

 

 

 

Stadgar för Språklärarnas i Uppsala stipendiefond

 

 

1. Stipendiefonden utgörs av pengar ur överskottet från LMS språkdagar Upplev språk, mars 2009.

 

2. Förvaltare av fonden är styrelsen för Språklärarna i Uppsala.

 

3. Räkenskapsåret är kalenderår.

 

4. Stipendierna utgörs av ett bidrag för fortbildning med max 3.000:-.

 

5. Ansökningstid är mars månad med slutdatum 31/3.

 

6. Villkor för att söka:

 

    a/ lärare i aktiv tjänst samt lärarkandidat

    b/ medlem i Språklärarna i Uppsala, tidigare Uppsala språklärarsällskap, i minst två år

    c/ medlem ej tidigare erhållit stipendium från Språklärarna i Uppsala

    d/ fortbildning med anknytning till tjänst eller utbildning

 

7. Senast efter två månader ska stipendiat skicka in en rapport med reflektioner och

utvärdering.

 

8. Stipendiat utses av styrelsen för Språklärarna i Uppsala genom lottning.

 

9. Stipendiet utlyses på föreningens hemsida och på medlemsmöten.