HEM

Språklärarna i Uppsala

en lokalförening av Språklärarnas riksförbund

Språklärarna i Uppsala samt Poesi utan gränser inbjuder till ett webinarium av intresse för lärare i moderna språk, engelska och svenska som andraspråk:


Att undervisa andraspråkselever i språkämnen


Hur vi kan främja andraspråkselevers kompetenser i språkämnen


Ett webinarium med Stéphanie Lestrez


Onsdagen den 25 november klockan 18.00 – 19.00 på Zoom
Stéphanie Lestrez är verksam som lärare i Skåne. Hon har tre modersmål (franska, spanska och kreol), universitetsexamina i tyska och engelska, och har svenska som sitt sjätte (!) språk.


Så här beskriver Stéphanie Lestrez webinariet:


Jag presenterar först en kort överblick av forskningen om flerspråkighet och språkinlärning och belyser sedan hur språkläraren kan främja andraspråkselevers språkliga kompetenser -  språklig medvetenhet, strategier -  samt vikten av samarbete mellan språken: integrated didactic approach. Avslutningsvis kommer jag att erbjuda en litteraturlista och förslag på en diskussionsgrupp i ämnet. 


Vi inleder klockan 18 med några korta upplysningar om Språklärarna i Uppsala och Poesi utan gränser. En beskrivning av Poesi utan gränser i ett nötskal samt årets kalendarium bifogas.


För att få länken till webinariet på zoom anmäl dig till kjell.weinius@telia.com       

senast den 24/11.


Webinariet är gratis och alla intresserade är välkomna.


Sätt gärna upp denna inbjudan med bifogade filer på anslagstavlan.


Birgitta Milbrink                                                         Birgit Harling


Ordförande i Språklärarna i Uppsala                          Ordförande i Poesi utan gränser


www.spraklararna-uppsala.se                                     www.poesiutangranser.se


PS Har lärarna i språk och sva på din skola den blå informationsmappen om Poesi utan gränser? Om inte mejla jb.harling@telia.com så skickar jag en.Poesi utan Gränser Kalendarium 20/21


Poesi utan gränser i ett nötskal


Copyright @ All Rights Reserved.