HEM

En lokalförening av Språklärarnas Riksförbund

Årsmöte 24/1 18.00-18.30


Kära medlemmar! 


Språklärarna I Uppsala och Poesi utan gränser bjuder in till ett webinarium under rubriken Hur kan ett identitetsskapande arbetssätt påverka elevernas motivation för sitt moderna språk? måndag den 24 januari 2022 kl. 18.00 – 18.30 på Zoom. Tre lärare i moderna språk berättar om sitt FoU-projekt. Se bifogad inbjudan. 

  

Efter webinariet följer korta digitala årsmöten för Poesi utan gränser och Språklärarna i Uppsala. Dagordningar och verksamhetsberättelser bifogas. 

  

Du finner all information om webinariet och hur du anmäler dig i kallelsen. 

  

Välkomna att delta! 

  

Birgitta Milbrink                                                     Birgit Harling 

Ordförande i Språklärarna i Uppsala             Ordförande i Poesi utan gränser 


Årsmötesprotokoll SLiU 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Dagordning årsmöte SLiU 2021

Inbjudnings årsmöte

Presentation Poesi utan Gränser

  

Medlemskapserbjudan 2 för 1!

Medlemskapserbjudande för 2021 Om du som medlem i Språklärarnas Riksförbund rekryterar en ny medlem, betalar ni endast för en för 2021. Den nya medlemmen skall inte förekomma i föreningens register tidigare. Inga problem om du som redan är medlem har betalt för 2021. Anmäl den nya medlemmen på spraklararna.se/medlemskap 2 för 1 gäller även för två helt nya medlemmar. Varmt välkomna!

Om du vill:

 

  • medverka till att främja språkens ställning i den svenska skolan.
  • kunna få tillgång till fortbildning av experter inom dina ämnen.
  • få tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor såväl på din egen ort som i hela landet.

 

Då ska du vara med i Språklärarnas riksförbund!

Information om hur du blir medlem och betalar medlemsavgift hittar du på http://www.spraklararna.se/medlemskap

 

Medlemsavgifter 2021:

250 kr/kalenderår


Heltidsstuderande och pensionärer:

125 kr/kalenderår

 

Som medlem av Språklärarnas riksförbund är du automatiskt medlem av lokalföreningen Språklärarna i Uppsala. Ingen ytterligare avgift tillkommer.


Swisha din betalning genom att scanna  QR-

koden till  nedan.


 

 

Som medlem får Du:


  • fyra nummer per år av medlemstidskriften Lingua, med tips och inspiration för din undervisning 
  • delta i Språklärarnas riksförbunds årliga Språkdagar till reducerad pris 
  • fortbildning via din lokalförening
  • söka fortbildningsstipendier
  • kontakt med Språklärarnas riksförbunds språkrepresentanter

Medlemstidningen Lingua är Språklärarnas riksförbunds medlemstidning.


Här hittar du artiklar du kan ha nytta av som lärare – lektionstips, sammanfattningar av ny forskning, utblickar över de språk och kulturer vi undervisar och information om medlemsaktiviteter och liknande.

Styrelsen:

Birgitta Milbrink

Ordförande


birgittamilbrink@hotmail.com

Carin Arvidsson

Klubbmästare

carin.arvidsson@jenseneducation.se


Kjell Weinius

Kassör

Kjell.weinius@telia.com

Pierre Cato

Ledamot/webbansvarig

pierre.cato@gmail.com

Birgit Harling

Sekreterare

Jb.harling@telia.com

Idit Margulis

Ledamot

iditmargulis@gmail.com