kontakt

Copyright @ All Rights Reserved.

STYRELSEN

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Klubbmästare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Birgitta Milbrink

Kjell Weinius

Birgit Harling

Louise Näsström

Carin Arvidsson

Pierre Cato

Lisa Brennan Nnamaka

 

Se även Poesi utan gränsers hemsida:

www.poesiutangranser.se